PLATFORMA HR
Zaawansowana aplikacja webowa do rekrutacji oraz zarządzania personelem - skupiająca w jednym miejscu pracodawców, pracowników oraz osoby poszukujące pracy.
Zaprojektowana i stworzona przez websourcing.pl sp. z o.o. platforma HR jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców z sektora MSP, w zakresie posiadania jednego kompleksowego narzędzia wspomagającego proces rekrutacji oraz zarzadzania personelem w obrębie organizacji. Z poziomu platformy dostępne są dwie innowacyjne e-usługi, wyróżnione ze względu na grupę docelową:

skierowany jest do osób prywatnych poszukujących pracy. Aplikacja pozwala użytkownikom na zamieszczanie bezpłatnych e-ogłoszeń o pracę oraz ich przeglądanie w dowolnym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu sieci Internet. Moduł budowania prywatnej strony www (kejaCV), umożliwia kandydatowi zaprezentowanie swojej osoby potencjalnemu pracodawcy w oryginalny i niespotykany sposób.
przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, osób kierujących pracownikami oraz kadry zarządzającej. Platforma poprzez szeroko rozbudowaną funkcjonalność (9 modułów) optymalizuje i koordynuje proces kierowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz przyspiesza realizację poszczególnych projektów.

PODSTAWOWE MODUŁY FUNKCJONALNE DOMENY STERHR:

KADRY - moduł umożliwia tworzenie elektronicznego obiegu dokumentów kadrowych oraz ich zatwierdzanie i podpisywanie przez pracowników przy użyciu indywidualnego PIN-u, co znacznie usprawnia pracę odpowiednich komórek w organizacji. Moduł posiada wbudowany system wczesnego ostrzegania, który automatycznie informuje pracownika o upływającej dacie ważności badań lekarskich, szkoleń BHP czy umowy o pracę oraz aplikację systemu urlopowego, która umożliwia:
 • wprowadzanie przez pracowników przedsiębiorstwa wszystkich rodzajów wniosków - w postaci dokumentów elektronicznych,
 • zarządzanie urlopami (akceptowanie i rozliczanie wniosków) system monitoruje możliwość przyznania urlopu na danym stanowisku pracy w określonym czasie,
 • prezentację kalendarza urlopowego,
 • budowanie raportów zarządczych.

REKRUTACJA - moduł do centralnego zarządzania rekrutację umożliwia zamieszczanie ogłoszeń o pracę w serwisie głównym platformy oraz zbieranie i grupowanie wszystkich ofert pracy kierownych do przedsiębiorstwa. Dodatkowo aplikacja autmatycznie tworzy bazę mailową osób kandydujących do pracy w organizacji, informuje ich o kolejnej rekrutacji oraz wyłącza z listy osoby już zatrudnione.


MONITORING ZATRUDNIENIA - moduł automatycznie analizuje potrzeby kadrowe przedsiębiorstwa, sugeruje przesunięcia oraz informuje o wakatach i konieczności rozpoczęcia procesu rekrutacji. Umożliwia również odpowiednie zaplanowanie prac dla wielu pracowników uwzględniając ich wydajność oraz indywidualne predyspozycje, co pozwala wyeliminować przestoje w pracy oraz zminimalizować ryzyko możliwych do poniesienia strat - związanych z brakami kadrowymi.


REKRUTACJA CIĄGŁA - moduł umożliwia prowadzenie ciągłej i w pełni zautomatyzowanej rekrutacji. Aplikacja samoistnie i cyklicznie zamieszcza ogłoszenia o pracę na określone stanowiska, zbiera i weryfikuje otrzymane oferty oraz tworzy i przesyła raport zawierający linki kandydatów spełniajacych stawiane kryteria. Przedstawione rozwiązanie jest odpowiednie dla organizacji, w których występuje duża fluktuacja zatrudnienia.


WRC - moduł webowej rejestracji czasu pracy jest efektywnym narzędziem do prowadzenia bieżącej rejestracji czasu pracy (z ewentualnym wyszczególnieniem na zadania czy projekt). Zastosowanie innowacyjnych rozwiazań pozwala na stworzenie elektronicznego odcisku palca, przy wykorzystaniu adresu IP komputera pracownika. System automatycznie nalicza czas pracy, dodatkowo na zakończenie każdego miesiąca rozliczeniowego przygotowuje odpowiedni raport dla działu personalnego.


OBIEGÓWKA - moduł umożliwia automatyczne wdrożenie nowozatrudnionego pracownika na stanowisko pracy. Aplikacja przy wykorzystaniu broszury informacyjnej pozwala odpowiednio przeszkolić pracownika, przeprowadzić testy sprawdzające oraz przekazać instrukcje dotyczące wykonywania pracy na danym stanowisku. Dodatkowo system tworzy elektroniczne akta osobowe pracownika, zawierające wszystkie wymagane odrobnymi przepisami dokumenty.


OCENA PRACOWNIKÓW - moduł umożliwia budowanie arkuszy ocen okresowych pracowników oraz określanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy. Na podstawie opracowanych założeń oraz wprowadzonych danych (zatwierdzonych ocen) system generuje różnego rodzaju analizy zarządcze, oceniające zasoby ludzkie przedsiębiorstwa.


E-LEARNING - moduł usprawnia proces zarządzania szkoleniami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi w organizacji, obejmuje - planowanie oraz przeprowadzanie szkoleń i testów sprawdzających, tworzenie raportów oraz generowanie certyfikatów lub innych zdefiniowanych dokumentów poświadczających odbycie szkolenia.


PŁACE - moduł umożliwia wprowadzanie dodatków do wynagrodzeń (premii, nagród) pracownikom, który następnie automatycznie przesyła do osoby naliczającej płace. Moduł umożliwia także eksportowanie danych do zewnetrznego systemu płacowego.


CO NAS WYRÓŻNIA? o innowacyjności naszych rozwiązań świadczą następujące funkcjonalności Platformy HR:
 • ciągła i w pełni zautomatyzowana rekrutacja,
 • kreator prywatnej strony www,
 • elektroniczny odcisk palca pozwalający na naliczanie i automatyczne raportowanie w zakresie czasu pracy,
 • elektroniczny podpis dokumentów kadrowych przy użyciu indywidualnego PIN-u,
 • sygnowanie wszystkich dokumentów powstających przy wykorzystaniu Platformy HR kodem kresowym,
 • możliwość wczytywania dokumentów na ekran za pomocą czytnika kodów kreskowych podłączonego do komputera czy aparatu w telefonie komórkowym,
 • możliwość definiowania oraz przeprowadzania testów wiedzy czy umiejętności drogą elektroniczną.
DLACZEGO WARTO ?
 • dostęp do interesujących zdjęć, informacji (kompendium wiedzy), ogłoszeń,
 • katalog prezentujący firmę jako pracodawcę w serwisie portpraca.pl,
 • nakładka, zmieniająca sposób prezentacji danych, wygląd portalu na bardziej przyjazny dla ludzi upośledzonych wzrokowo,
 • automatyczne raporty i analizy,
 • sprawdzone narzędzie ZZL - umożliwia kadrze zarządzającej wgląd w sytuacje ZZL bez zbędnego zagłębiania się w programy kadrowo-płacowe,
 • nie wymaga instalacji technicznej,
 • optymalizuje wszystkie projekty HR,
 • usprawnienie zarządzania organizacją,
 • dostęp do aplikacji webowej możliwy jest w dowolnym miejscu i czasie,
 • bogata funkcjonalność - oferujemy zarządzanie procesem rekrutacji oraz wszystkimi procesami HR,
 • pełny monitoring kadr w przedsiębiorstwie,
 • intuicyjne użytkowanie,
 • merytoryczne wsparcie w zakresie projektowania procesów HR,
 • bezpłatne aktualizacje.
stopka UE